Impresum

Túto stránku spravuje

Erdwich Zerkleinerungs-Systeme GmbH

Gewerbestraße 6
Germany - 86859 Igling

Phone: +49 (0) 8191 9652-0
Fax: +49 (0) 8191 9652-16

E-mail:
Internet: https://www.erdwich.com/

 

Konateľ s právomocou reprezentovať spoločnosť: Harald Erdwich, Florian Böhm-Feigl

Obchodný register: Amtsgericht Augsburg
Registračné číslo: HRB 3329

IČ DPH: DE 128 667 093
Zodpovedný za obsahovú stránku: Harald Erdwich, Florian Böhm-Feigl

Autorské práva a obchodné značky

Všetky texty, fotografie, grafiky, zvukové / videoprezentácie alebo iné snímky vrátane ich rozloženia sú chránené autorským zákonom. Autorské práva © Erdwich Zerkleinerungs-Systeme GmbH, všetky práva vyhradené. Obsah tejto webovej stránky nemožno kopírovať, rozširovať, upravovať alebo sprístupňovať tretím stranám na komerčné účely bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti Erdwich Zerkleinerungs-Systeme GmbH. Autorské práva na niektoré snímky reprodukované na tejto webovej stránke majú tretie strany.

Vzdanie sa zodpovednosti

Aj keď pri vytváraní obsahu tejto webovej stránky bola venovaná maximálna starostlivosť, nemožno niesť zodpovednosť za presnosť, úplnosť a aktuálnosť takto poskytnutých informácií. Spoločnosť Erdwich Zerkleinerungs-Systeme GmbH vynakladá maximálne úsilie na ochranu pred zneužitím tejto webovej stránky, najmä pokiaľ ide o možné napadnutie počítačovými vírusmi. Za zabezpečenie toho, že tieto stránky neobsahujú vírusy, však nenesieme žiadnu zodpovednosť.

V prípade referencií (odkazov) na ponuky internetových služieb tretích strán nepreberáme zodpovednosť za presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií uvedených na týchto odkazovaných stránkach, ani neposkytujeme žiadnu záruku, že neobsahujú vírusy. V prípadoch, keď prepojené stránky obsahujú nezákonný obsah,  zodpovednosť nepreberáme. Erdwich Zerkleinerungs-Systeme GmbH sa od takéhoto nezákonného obsahu výslovne dištancuje.

Erdwich Zerkleinerungs-Systeme GmbH nepreberá zodpovednosť za akékoľvek straty, ktoré vzniknú v dôsledku použitia informácií poskytnutých na jej webovej stránke, pokiaľ tieto straty nie sú spôsobené úmyselne alebo hrubou nedbanlivosťou spoločnosti Erdwich Zerkleinerungs-Systeme GmbH, ani nezahŕňajú stratu života, zranenia osôb alebo poškodenia zdravia.

Autorské práva na fotografie reprodukované na tejto webovej stránke vlastnia tretie strany.

Obrázkové kredity

#16815864   © Peter Burnett – istockphoto.com
#18435934   © Lenorlux – istockphoto.com
#3655782     © lcoccia – istockphoto.com
#14382494   © elxeneize – istockphoto.com
#23147524   © maxkabakov – istockphoto.com
#17617396   © Pingebat – istockphoto.com
#6546621     © ClarkandCompany – istockphoto.com

#26811221   © svort – fotolia.com