Technické listy

Sme pripravení na biznis.

Navštívte našu stránku a stiahnite si kópiu našich najnovších brožúr a katalógov spoločnosti. Radi vám pošleme aj tlačenú verziu. Ak chcete o niektorú z nich požiadať, stačí použiť náš kontaktný formulár.

Jednorotorový drvič

Jednorotorový drvič M400

Jednorotorový drvič M600

Jednorotorový drvič M700

Jednorotorový drvič M800

Dvojrotorový drvič

Dvojrotorový drvič M250

Dvojrotorový drvič M465

Dvojrotorový drvič H500/2R SD

Dvojrotorový drvič M350

Dvojrotorový drvič M468

Dvojrotorový drvič M400

Dvojrotorový drvič M/H480

Dvojrotorový drvič M450

Dvojrotorový drvič H500/2R

Trojrotorový drvič

Trojrotorový drvič M465

Trojrotorový drvič M/H480

Štvorhriadeľový drvič

Štvorhriadeľový drvič M475

Kladivový drvič

Kladivový drvič HA600

Kladivový drvič HA800

Drvič na lepenku

Drvič na lepenku EKZ (Samostatný)

Drvič na lepenku EKZ (vertikálne)

Drvič na lepenku FKZ

Dvojrotorový drvič

Dvojrotorový drvič RM 1350

Dvojrotorový drvič RM 1800

Drvič triesok

Drvič triesok TSZ

Rotačný valec

Rotačný valec ZRS