Plastové sudy a kontajnery (IBC)

Kyseliny, zásady, rozpúšťadlá, izokyanáty - Každý, kto narába s nebezpečnými látkami a prepravuje ich v nádobách, sa nakoniec vždy stretne s problémom správnej likvidácie nádob.

Bežnou praxou recyklačných zariadení bola časovo neefektívna demontáž použitých a jednorazových nádob po vyčistení a každá látka sa recyklovala alebo zneškodnila osobitne. Vnútorné plastové kontajnery sa zhromažďovali a transportovali nákladným autom do spaľovne odpadu. Tento spôsob spracovnia však predstavoval vysoké náklady na prepravu a likvidáciu. Veľkoobjemové kontajnery, ako napríklad 200 litrové sudy, kontajnery na odpad do 1,1 cbm, IBC kontajnery s objemom do 1,5 cbm, nárazníky automobilov a ďalšie veľké plastové diely, je možné cieleným spracovaním vrátiť do procesu recyklácie.

Individuálne technické riešenie pre efektívne zníženie objemu.

Tu sú naše drviče presvedčivé. Pomocou dvojrotorového drviča je možné materiál drviť na pásy a drvič s tromi rotormi dokáže presnejšie určiť veľkosť kusa pomocou sita namontovaného pod ním.

V prípade nádob s veľkým objemom je do násypky integrovaný podávací lis, aby bolo možné materiál bezpečne zachytiť drviacim zariadením. Pre linky vyrábané na mieru ponúkame rôzne komponenty (dopravníkové systémy, umývacie jednotky, granuláciu, atď.) na základe Vašich požiadaviek.

Kombinácia preddrvenia a granulácie je mimoriadne ekonomické riešenie, pretože sa dosahuje veľmi nízka spotreba energie.

Výhody pri drvení veľkoobjemových plastových nádob:

  • Výsledkom pomalobežného drviaceho systému je:
  1. Menšie opotrebenie nožov
  2. Nízka tvorba hluku, zníženie prašnosti
  3. Nízka citlivosť na cudzie telesá (stroj má automatické reverzné zariadenie)
  • Vysoká priepustnosť
  • Dvojité tesnenie ložiska priečnej steny s technológiou ERDWICH - aj pri spracovaní jdenotiek obsahujúcich zvyškový materiál je ložisko chránené pred prenikajúcou vlhkosťou (vrátane farieb a rozpúšťadiel).
Referencie
  • Sample installations