Stupeň 1 - ERDWICH odsávacie zariadenie chladiva KAA100

Efektívne a bezpečné vysušenie chladiacich prístrojov

Zo skúseností mnohých dodávaných úpravárenských zariadení s chladiacimi jednotkami, u ktorých bol stupeň 1 doteraz vždy integrovaný do koncepcie zariadenia rôznymi výrobcami, sme teraz vyvinuli vlastné odsávacie zariadenie, ktoré je schopné odsávať širokú škálu chladív.

Naše zariadenie je testované nie len združením TÜV ale aj smernicami ATEX a zohľadňuje všetky súčasné bezpečnostné štandardy a techniky zariadení.


Odsávacie zariadenie - priebeh procesu

Effiziente und sichere Trockenlegung von Kühlgeräten

V prvom kroku sa vyprázdňujúci chladiaci prístroj umiestni na sklopný stôl. Chladiaci okruh je v najnižšom mieste prepichnutý sacími kliešťami a súčasne utesnený proti vonkajšiemu vzduchu. Prevodníky tlaku napokon skontrolujú, či je ešte v systéme chladivo alebo či sa musí iba odsať kompresorový olej. Pri jestvujúcom tlaku sa chladivo odsáva do odsávacej stanice. Olej je odplynený, chladivo kondenzuje zvýšením tlaku a obe sú filtrované pomocou filtračných zariadení a plnené oddelene od seba.

Vnútrajšok zariadenia je pritom neustále vetraný ventilátorom. Okrem zariadenie disponuje detektorom plynov vo vnútornom priestore stroja ako aj snímačom kyslíka v potrubnom systéme. Po odsatí a oddelení zmesi oleja a chladiva sú kompresory vyrezané pomocou nožníc a môžu byť odoslané na ďalšiu recykláciu. Chladiaca skriňa sa napokon dopraví do následných recyklačných staníc.Odsávacie zariadenie chladiva KAA100 - hlavné body:

 • Certifikované TÜV
  znalecký posudok o ochrane proti výbuchu, smernica ATEX 2014/34/EÚ
  znalecký posudok AwSV („Nariadenie o zariadeniach k zaobchádzaniu s látkami ohrozujúcich vodu“)
 • TA Luft v súlade s predpismi
 • Integrovaný uvoľňovací priestor umožňuje odsávanie klimatizačnými zariadeniami pri vyšších tlakoch
 • Vhodný aj pre klimatizačné prístroje so 400-kovým chladivom (R407a, R410a) a chybnými chladiacimi okruhmi
 • Príslušné stavy zariadenia sa zobrazujú na ovládacej ploche
 • Zberač oleja a chladiva s priezormi
 • Samostatný skladovací zásobník pred miestnou zbernou nádržou s integrovanou redukciou pretlaku
 • Integrovaná čistiaca jednotka na uvoľnenie pretlaku v skladovacom zásobníku
 • Kompletne uzavretý dizajn s údržbovými dverami, núteným vetraním a samostatným monitorovaním UEG
 • Systém otestovaný notifikovaným orgánom
 • Integrovateľný do existujúcich procesov odsávania

Doplnkové stroje

Referencie
 • Príklady rastlín