Ochrana osobných údajov

1. Prehľad ochrany osobných údajov

Všeobecné

Nasledujúci text poskytuje jednoduchý prehľad toho, čo sa stane s vašimi osobnými údajmi, keď navštívite našu webovú stránku. Osobné informácie sú akékoľvek údaje, pomocou ktorých by ste mohli byť osobne identifikovaní. Podrobné informácie o téme ochrany údajov nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov uvedených nižšie.

ZBER ÚDAJOV NA NAŠEJ WEBOVEJ STRÁNKE

Kto je zodpovedný za zber údajov na tejto webovej stránke?

Údaje zhromaždené na tejto webovej stránke spracúva prevádzkovateľ webovej stránky. Kontaktné údaje prevádzkovateľa nájdete v právnom oznámení webovej stránky.

Ako zhromažďujeme vaše údaje?

Niektoré údaje sa zhromažďujú, keď nám ich poskytnete. Môžu to byť napríklad údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára.

Ostatné údaje zhromažďujú naše IT systémy pri návšteve webovej stránky automaticky. Ide predovšetkým o technické údaje, ako je prehľadávač a operačný systém, ktorý používate, alebo o prístupe na stránku. Tieto údaje sa zhromažďujú automaticky, hneď ako vstúpite na našu webovú stránku.

Na čo vaše údaje používame?

Časť údajov sa zhromažďuje s cieľom zabezpečiť správne fungovanie webovej stránky. Ďalšie údaje možno použiť na analýzu toho, ako návštevníci používajú web.

Aké máte práva týkajúce sa vašich údajov?

Vždy máte právo bezplatne požadovať informácie o vašich uložených údajoch, ich pôvode, príjemcoch a účele ich zhromažďovania. Máte tiež právo požiadať o ich opravu, zablokovanie alebo odstránenie. Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov a ochrany údajov, môžete nás kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenej v právnom oznámení. Môžete podať sťažnosť aj príslušným regulačným orgánom.

ANALYTIKA A NÁSTROJE TRETÍCH STRÁN

Pri návšteve našich webových stránok je možné vykonať štatistické analýzy vášho správania pri surfovaní. To sa deje predovšetkým pomocou súborov cookie a analýz. Analýza vášho správania pri surfovaní je zvyčajne anonymná, tj. z týchto údajov vás nebudeme môcť identifikovať. Proti tejto analýze môžete namietať alebo jej zabrániť pomocou nepoužívania určitých nástrojov. Podrobné informácie nájdete v nasledujúcich zásadách ochrany osobných údajov.

Proti tejto analýze môžete namietať. O tom, ako využiť vaše možnosti v tejto súvislosti, vás budeme informovať nižšie.

2. Všeobecné informácie a povinné informácie

OZNAM TÝKAJÚCI SA STRANY ZODPOVEDNEJ ZA TENTO WEB

Strana zodpovedná za spracovanie údajov na tejto webovej stránke je:

Erdwich Zerkleinerungs-Systeme GmbH
Gewerbestraße 6
86859 Igling

GERMANY

Phone: + 49 8191 9652 - 0
Fax: + 49 8191 9652 - 16
E-mail:  

Zodpovednou stranou je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sama alebo spoločne s ostatnými rozhoduje o účeloch a prostriedkoch spracúvania osobných údajov (mená, e-mailové adresy atď.).

ZRUŠENIE SÚHLASU SO SPRACÚVANÍM VAŠICH ÚDAJOV

Mnoho operácií spracovania údajov je možné iba s vaším výslovným súhlasom. Svoj súhlas môžete s účinnosťou do budúcnosti kedykoľvek odvolať. Postačuje neformálny e-mail s touto požiadavkou. Údaje spracované pred prijatím vašej žiadosti môžu byť naďalej legálne spracované.

PRÁVO NA PRENOS ÚDAJOV

Máte právo na automatické doručenie údajov, ktoré spracúvame na základe vášho súhlasu alebo pri plnení zmluvy, sebe alebo tretej strane v štandardnom strojovo čitateľnom formáte. Ak požadujete priamy prenos údajov inej zodpovednej strane, uskutoční sa to iba v technicky možnom rozsahu.

Šifrovanie SSL alebo TLS

áto stránka používa šifrovanie SSL alebo TLS z bezpečnostných dôvodov a na ochranu prenosu dôverného obsahu, napríklad otázok, ktoré nám zasielate ako prevádzkovateľ stránky. Šifrované pripojenie v riadku adresy prehliadača rozpoznáte, keď sa zmení z „http: //“ na „https: //“ a v paneli s adresou vášho prehliadača sa zobrazí ikona zámku.

Ak je aktivované šifrovanie SSL alebo TLS, údaje, ktoré nám prenesiete, nemôžu tretie strany čítať.

INFORMÁCIE, BLOKOVANIE, VYMAZANIE

Ako to umožňuje zákon, máte právo na to, aby vám kedykoľvek boli bezplatne poskytnuté informácie o akýchkoľvek vašich uložených osobných údajoch, ako aj o ich pôvode, príjemcovi a účele, na ktorý boli spracované. Máte tiež právo na opravu, zablokovanie alebo odstránenie týchto údajov. Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa osobných údajov, môžete nás kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenej v našom právnom oznámení.

Opozícia voči propagačným e-mailom

Týmto výslovne zakazujeme použitie kontaktných údajov zverejnených v súvislosti s požiadavkami právnych upozornení na webové stránky, pokiaľ ide o zasielanie propagačných a informačných materiálov, ktoré nie sú výslovne požadované. Prevádzkovateľ webových stránok si vyhradzuje právo podniknúť konkrétne právne kroky v prípade prijatia nevyžiadaných reklamných materiálov, napríklad e-mailového spamu.

3. Osoba zodpovedná za ochranu údajov

Štatutárny zástupca zodpovendý za ochranu údajov

Peter Haack Consulting
Peter Haack
Haunstetter Str. 59
86343 Königsbrunn

GERMANY

Tel.: +49 9090 574912-0
E-Mail: dsb(at)datenschutz(minus)hm(dot)de

4. Zbieranie údajov na našej web stránke

COOKIES

Niektoré z našich webových stránok používajú súbory cookie. Súbory cookie nepoškodzujú váš počítač a neobsahujú žiadne vírusy. Súbory cookie pomáhajú zvyšovať užívateľskú príjemnosť, efektívnosť a bezpečnosť našej webovej stránky. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a uložené vo vašom prehliadači.

Väčšina súborov cookie, ktoré používame, sú takzvané „súbory cookie relácie“. Po vašej návšteve sa automaticky odstránia. Ostatné súbory cookie zostávajú v pamäti vášho zariadenia, kým ich nevymažete. Tieto súbory cookie umožňujú rozpoznať váš prehliadač pri ďalšej návšteve stránky.

Svoj prehliadač môžete nakonfigurovať tak, aby vás informoval o používaní súborov cookie, aby ste sa mohli prípad od prípadu rozhodnúť, či súbor cookie prijmete alebo odmietnete. Alternatívne môže byť váš prehľadávač nakonfigurovaný tak, aby za určitých podmienok automaticky prijímal súbory cookie alebo ich vždy odmietal alebo aby súbory cookie automaticky vymazával pri zatvorení prehliadača. Zakázanie súborov cookie môže obmedziť funkčnosť tejto webovej stránky.

Súbory cookie, ktoré sú potrebné na umožnenie elektronickej komunikácie alebo na zabezpečenie určitých funkcií, ktoré chcete použiť (napríklad nákupný košík), sa ukladajú podľa čl. 6 ods. 1 písm. F DSGVO. Prevádzkovateľ webových stránok má oprávnený záujem na ukladaní súborov cookie, aby zabezpečil optimalizovanú službu poskytovanú bez technických chýb. Ak sú uložené aj ďalšie súbory cookie (napríklad tie, ktoré sa používajú na analýzu vášho správania pri surfovaní), bude sa s nimi v týchto zásadách ochrany osobných údajov zaobchádzať osobitne.

Záznamy zo servera

Poskytovateľ webových stránok automaticky zhromažďuje a ukladá informácie, ktoré nám váš prehliadač automaticky prenáša, do „súborov denníka servera“. Sú to:

  • Typ a verzia prehliadača
  • Použitý operačný systém
  • URL sprostredkovateľa
  • Názov hostiteľa prístupového počítača
  • Čas požiadavky servera
  • IP adresa

Tieto údaje nebudú kombinované s údajmi z iných zdrojov.

Základom pre spracovanie údajov je čl. 6 ods. 1 písm. F) DSGVO, ktorý umožňuje spracúvanie údajov na účely plnenia zmluvy alebo predbežných opatrení.

kontaktný formulár

Ak nám pošlete otázky prostredníctvom kontaktného formulára, zhromaždíme údaje zadané vo formulári vrátane kontaktných údajov, ktoré poskytnete, aby sme mohli odpovedať na vašu otázku a na prípadné ďalšie otázky. Bez vášho súhlasu tieto informácie nezdieľame.

Akékoľvek údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára, budeme preto spracovávať iba s vašim súhlasom podľa čl. 6 ods. 1 písm. A) DSGVO. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Postačuje neformálny e-mail s touto požiadavkou. Údaje spracované pred prijatím vašej žiadosti môžu byť naďalej legálne spracované.

Údaje, ktoré poskytnete v kontaktnom formulári, budeme uchovávať, kým nepožiadate o ich vymazanie, neodvoláme váš súhlas s ich uložením alebo kým prestane existovať účel ich uloženia (napr. Po splnení vašej žiadosti). Toto ustanovenie nemá vplyv na žiadne povinné zákonné ustanovenia, najmä tie, ktoré sa týkajú povinných lehôt uchovávania údajov.

Registrácia na tejto web stránke

Môžete sa zaregistrovať na našej webovej stránke, aby ste získali prístup k ďalším tu ponúkaným funkciám. Vstupné údaje budú použité iba za účelom použitia príslušnej stránky alebo služby, pre ktorú ste sa zaregistrovali. Musia byť poskytnuté úplné informácie požadované pri registrácii. V opačnom prípade vašu registráciu odmietneme.

Aby sme vás informovali o dôležitých zmenách, ako sú zmeny v rozsahu našej stránky alebo technické zmeny, použijeme e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii.

Údaje poskytnuté pri registrácii spracujeme iba na základe vášho súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písm. A) DSGVO. Svoj súhlas môžete s účinnosťou do budúcnosti kedykoľvek odvolať. Postačuje neformálny e-mail s touto požiadavkou. Údaje spracované pred prijatím vašej žiadosti môžu byť naďalej legálne spracované.

Údaje zhromaždené počas registrácie budeme naďalej uchovávať, pokiaľ zostanete registrovaní na našej webovej stránke. Zákonné doby uchovania zostávajú nedotknuté.5. Analytika a reklama

GOOGLE ANALYTICS

Táto webová stránka používa Google Analytics, službu webovej analýzy. Prevádzkuje ju spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics používa takzvané „cookies“. Jedná sa o textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Informácie generované súborom cookie o vašom používaní tejto webovej stránky sa zvyčajne prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú.

Cookies Google Analytics sa ukladajú na základe čl. 6 ods. 1 písm. F) DSGVO. Prevádzkovateľ webových stránok má legitímny záujem analyzovať správanie používateľov s cieľom optimalizovať svoje webové stránky aj reklamu.

IP Anonymisierung

Wir haben auf dieser Website die Funktion IP-Anonymisierung aktiviert. Dadurch wird Ihre IP-Adresse von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum vor der Übermittlung in die USA gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.

Browser Plugin

Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch den Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Widerspruch gegen Datenerfassung

Sie können die Erfassung Ihrer Daten durch Google Analytics verhindern, indem Sie auf folgenden Link klicken. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, der die Erfassung Ihrer Daten bei zukünftigen Besuchen dieser Website verhindert: Google Analytics deaktivieren.

Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten bei Google Analytics finden Sie in der Datenschutzerklärung von Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Auftragsdatenverarbeitung

Wir haben mit Google einen Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung abgeschlossen und setzen die strengen Vorgaben der deutschen Datenschutzbehörden bei der Nutzung von Google Analytics vollständig um.

ANALYSE DURCH WIREDMINDS

Unsere Webseite nutzt die Zählpixeltechnologie der wiredminds GmbH (www.wiredminds.de) zur Analyse des Besucherverhaltens.

Dabei werden ggf. Daten erhoben, verarbeitet und gespeichert, aus denen unter einem Pseudonym Nutzungsprofile erstellt werden. Wo möglich und sinnvoll werden diese Nutzungsprofile vollständig anonymisiert. Hierzu können Cookies zum Einsatz kommen. Cookies sind kleine Textdateien, die im Internet-Browser des Besuchers gespeichert werden und zur Wiedererkennung des Internet-Browsers dienen. Die erhobenen Daten, die auch personenbezogene Daten beinhalten können, werden an wiredminds übermittelt oder direkt von wiredminds erhoben. wiredminds darf Informationen, die durch Besuche auf den Webseiten hinterlassen werden, nutzen um anonymisierte Nutzungsprofile zu erstellen. Die dabei gewonnenen Daten werden ohne die gesondert erteilte Zustimmung des Betroffenen nicht benutzt, um den Besucher dieser Webseite persönlich zu identifizieren und sie werden nicht mit personenbezogenen Daten über den Träger des Pseudonyms zusammengeführt. 
Soweit IP-Adressen erfasst werden, erfolgt deren sofortige Anonymisierung durch Löschen des letzten Nummernblocks. 

Vom Tracking ausschließen.

6. Newsletter

NEWSLETTERDATEN

Wenn Sie den auf der Website angebotenen Newsletter beziehen möchten, benötigen wir von Ihnen eine E-Mail-Adresse sowie Informationen, welche uns die Überprüfung gestatten, dass Sie der Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse sind und mit dem Empfang des Newsletters einverstanden sind. Weitere Daten werden nicht bzw. nur auf freiwilliger Basis erhoben. Diese Daten verwenden wir ausschließlich für den Versand der angeforderten Informationen und geben diese nicht an Dritte weiter.

Die Verarbeitung der in das Newsletteranmeldeformular eingegebenen Daten erfolgt ausschließlich auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Die erteilte Einwilligung zur Speicherung der Daten, der E-Mail-Adresse sowie deren Nutzung zum Versand des Newsletters können Sie jederzeit widerrufen, etwa über den "Austragen"-Link im Newsletter. Die Rechtmäßigkeit der bereits erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf unberührt.

Die von Ihnen zum Zwecke des Newsletter-Bezugs bei uns hinterlegten Daten werden von uns bis zu Ihrer Austragung aus dem Newsletter gespeichert und nach der Abbestellung des Newsletters gelöscht. Daten, die zu anderen Zwecken bei uns gespeichert wurden (z.B. E-Mail-Adressen für den Mitgliederbereich) bleiben hiervon unberührt.

7. Plugins und Tools

GOOGLE WEB FONTS

Diese Seite nutzt zur einheitlichen Darstellung von Schriftarten so genannte Web Fonts, die von Google bereitgestellt werden. Beim Aufruf einer Seite lädt Ihr Browser die benötigten Web Fonts in ihren Browsercache, um Texte und Schriftarten korrekt anzuzeigen.

Zu diesem Zweck muss der von Ihnen verwendete Browser Verbindung zu den Servern von Google aufnehmen. Hierdurch erlangt Google Kenntnis darüber, dass über Ihre IP-Adresse unsere Website aufgerufen wurde. Die Nutzung von Google Web Fonts erfolgt im Interesse einer einheitlichen und ansprechenden Darstellung unserer Online-Angebote. Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar.

Wenn Ihr Browser Web Fonts nicht unterstützt, wird eine Standardschrift von Ihrem Computer genutzt.

Weitere Informationen zu Google Web Fonts finden Sie unter https://developers.google.com/fonts/faqund in der Datenschutzerklärung von Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

GOOGLE MAPS

Diese Seite nutzt über eine API den Kartendienst Google Maps. Anbieter ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Zur Nutzung der Funktionen von Google Maps ist es notwendig, Ihre IP Adresse zu speichern. Diese Informationen werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Der Anbieter dieser Seite hat keinen Einfluss auf diese Datenübertragung.

Die Nutzung von Google Maps erfolgt im Interesse einer ansprechenden Darstellung unserer Online-Angebote und an einer leichten Auffindbarkeit der von uns auf der Website angegebenen Orte. Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar.

Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in der Datenschutzerklärung von Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

YOUTUBE

Diese Website bindet Videos der YouTube ein. Betreiber der Seiten ist die Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Wir nutzen YouTube im erweiterten Datenschutzmodus. Dieser Modus bewirkt laut YouTube, dass YouTube keine Informationen über die Besucher auf dieser Website speichert, bevor diese sich das Video ansehen. Die Weitergabe von Daten an YouTube-Partner wird durch den erweiterten Datenschutzmodus hingegen nicht zwingend ausgeschlossen. So stellt YouTube – unabhängig davon, ob Sie sich ein Video ansehen – eine Verbindung zum Google DoubleClick-Netzwerk her.

Sobald Sie ein YouTube-Video auf dieser Website starten, wird eine Verbindung zu den Servern von YouTube hergestellt. Dabei wird dem YouTube-Server mitgeteilt, welche unserer Seiten Sie besucht haben. Wenn Sie in Ihrem YouTube-Account eingeloggt sind, ermöglichen Sie YouTube, Ihr Surfverhalten direkt Ihrem persönlichen Profil zuzuordnen. Dies können Sie verhindern, indem Sie sich aus Ihrem YouTube-Account ausloggen.

Des Weiteren kann YouTube nach Starten eines Videos verschiedene Cookies auf Ihrem Endgerät speichern. Mit Hilfe dieser Cookies kann YouTube Informationen über Besucher dieser Website erhalten. Diese Informationen werden u. a. verwendet, um Videostatistiken zu erfassen, die Anwenderfreundlichkeit zu verbessern und Betrugsversuchen vorzubeugen. Die Cookies verbleiben auf Ihrem Endgerät, bis Sie sie löschen.

Gegebenenfalls können nach dem Start eines YouTube-Videos weitere Datenverarbeitungsvorgänge ausgelöst werden, auf die wir keinen Einfluss haben.

Die Nutzung von YouTube erfolgt im Interesse einer ansprechenden Darstellung unserer Online-Angebote. Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar. Sofern eine entsprechende Einwilligung abgefragt wurde, erfolgt die Verarbeitung ausschließlich auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO; die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar.

Weitere Informationen über Datenschutz bei YouTube finden Sie in deren Datenschutzerklärung unter: https://policies.google.com/privacy?hl=de.