Recyklácia špeciálneho odpadu

Zastavenie šírenia nebezpečného odpadu.

Neustále rastúca spotreba v celej Európe spolu s rastúcou prosperitou populácie rozvíjajúcej sa ekonomiky spôsobuje prudký nárast objemu odpadu na celom svete.

Naše drviče sú ideálne na spracovávanie

Najdôležitejšie podsegmenty:

  • Smeti vyprodukované domácnosťami, objemné predmety a priemyselný odpad, zmiešané
  • Predbežné spracovanie vzoriek odpadu na analýzu
  • Odpad zo stravovania, odpad z hotelov / reštaurácií
  • Nemocničný odpad
  • Špeciálny odpad v tekutej a pastovitej forme
  • Výbušný nebezpečný odpad
  • Odpad vo forme aerosolov a plechoviek

Špeciálny odpad nemá šancu

Erdwich nemrhá časom, keď je odpad umiestnený v zariadeniach na triedenie odpadu, v spaľovni odpadu, v nemocniciach, veľkých stravovacích zariadeniach, ľahkom a ťažkom priemysle, kompostárňach alebo linkách na recykláciu odpadu.

Drvenie a triedenie odpadu je jednou z kľúčových výziev v rámci odpadového hospodárstva. S drivčmi a triediacimi linkami od Erdwichu existuje dokonalý rad riešení na splnenie ktorejkoľvek z výziev pri spracovávaní špeciálneho odpadu. Systémové riešenia siahajú od jednoduchých drviacich strojov cez linky na znižovanie množstva odpadu až po kompletné prevádzky na drvenie a triedenie vyrobené na kľúč.

Postaráme sa o váš odpad. Využite špičkovú technológiu od Erdwichu na dosiahnutie Vášho úspechu v recyklácii špeciálneho odpadu.

Possible machines
Referencie
  • Sample installations