Filozofia

Sedem hodnôt našej spoločnosti

 • Maximalizovať benefit zákazníka
  Namiesto primárneho zamerania na maximalizáciu ziskov je všetko naše úsilie zamerané na to, aby sme zákazníkom ponúkli čo najväčší úžitok.
   
 • Orientácia na zákazníka
  S našimi zákazníkmi udržiavame najužšie možné väzby, aby sme naplnili všetky očakávania.
   
 • Naša vízia
  Nikdy nie sme spokojní s priemerom. Iba najvyššia kvalita pracovných štandardov každého z našich zamestnancov, dodávateľov a poskytovateľov služieb zaručuje prvotriedny výkon, ktorý maximalizuje úžitok. Priekopnícky duch a ochota neustále sa zlepšovať - to je typický ERDWICH.
   
 • Kvalita vs kvantita
  Sústredíme sa skôr na rozširovanie našich základných pôsobností a silných stránok, než aby sme sa stratili v rade rôznych aktivít.
   
 • Prístup k práci
  Keď niečo robíme, robíme to poriadne.
   
 • Každá skúsenosť má byť dobrá skúsenosť
  Chceme každý kontakt so zákazníkom zmeniť na pozitívnu skúsenosť.
   
 • Trh
  Naším trhom je celý svet, ako pre nákup, tak aj predaj: myslíme a konáme globálne