Spracovanie nerecyklovateľných zložiek

Počas výroby papiera sa odpadový papier a do istej miery aj nápojové kartóny znovu spracúvajú na výrobu papierových výrobkov. V prvej fáze spracovania materiálu sa veľké množstvo odpadového papiera pomocou procesnej vody rozpustí v takzvaných rozvlákňovacích bubnoch alebo rozvlákňovačoch a defibruje sa.

Nečistoty v odpadovom papieri, hlavne vo forme plastov, sa počas výroby oddeľujú od papiera. Táto zvyšková frakcia je známa ako rejekcia a obsahuje cca. 25% (hrubé) vlákna, 25% plast a 50% vlhkosť. Vzhľadom na kalorickú hodnotu tohto materiálu je to vynikajúce sekundárne palivo.

Ale, aby ste tento materiál mohli použiť ako druhotné palivo pre svoje vlastné potreby, musíte tento materiál rozdrviť a potom dehydrovať.

Drviace systémy pre optimálne spracovanie šité na mieru.

V závislosti od procesu úpravy a veľkosti výroby sa produkujú rôzne množstvá zvyškových frakcií. Ponúkame Vám vhodnú technológiu a veľkosť, individuálne prispôsobenú Vašim želaniam a potrebám. Či už s hydraulickým pohonom s konštantnými otáčkami alebo s variantom mechanického pohonu s rôznymi rýchlosťami. Predkladáme zákaznícke riešenie podľa požiadaviek a materiálu.

Výhody pri spracovaní mokrých materiálov:

  • Bezproblémová nepretržitá prevádzka bezúdržbovým strojom
  • Robustné rezacie rotory na drvenie aj hrubších materiálov
  • Dokonale spracované materiálové toky

Premeňte odpad na energiu - energia z odpadu

Pretože väčšina papierní pracuje 24 hodín denne, 365 dní v roku, musí byť stroj navrhnutý adekvátne pre nepretržitú prevádzku. Aby sme Vám zaručili plynulý výrobný proces, vyžadujú naše stroje veľmi malú údržbu. V prípade nutnosti je ich možné ľahko opraviť bez veľkého úsilia a bez dlhých zdržaní.

Naše stroje sú špeciálne navrhnuté na spracovanie mokrého odpadu. S našim prídavným tesniacim systémom, takzvanou predelovou stenou, chránime nielen ložiská a prevody pred prienikom vody, ale aj drviace rotory pred zvýšeným opotrebením.

Mnoho zariadení je inštalovaných „pripravených na premiestnenie“, aby ich bolo možné v prípade opráv alebo väčších údržbárskych prác rýchlo vyradiť z výrobného cyklu bez toho, aby bol proces prerušený.

Rozdrvený a tým homogénny materiál sa kontinuálne odvádza a pokiaľ je to možné, oddeľuje sa od kovu pomocou horného magnetického separátora. Potom sa buď dopraví priamo do vlastnej spaľovne spoločnosti, alebo sa ďalej rozdrobí v následnej fáze spracovania.

Possible machines
Referencie
  • Sample installations