Drvenie kovových triesok

V kovoobrábacích dielňach, využívajúcich výrobné techniky, ktoré produkujú triesky, je vytvorená trieska často podceňovaným nákladovým faktorom:

  • Obsluha stroja musí namiesto produktívnej práce na obrábacom stroji odvážať nádoby na triesky.
  • Ak dôjde k preplneniu nádoby na triesky, tie sa dostanú späť do dopravníkového systému. V dôsledku čoho sa dopravník zasekne a stroj sa zastaví.

To znamená, že Váš drahý obrábací stroj nemôže dosiahnuť svoj plný produktívny potenciál. Kľúčovou výzvou preto je: spoľahlivosť procesov.

Máme pre vás ten správny drvič na kov a to najlepšie riešenie.

Naše stroje a systémy na drvenie a spracovanie triesok ponúkajú maximálnu účinnosť, bezpečnosť a efektivitu. Každý z vašich kovových odpadov premeníme späť na cenné suroviny.

Vďaka decentralizovanému riešeniu je drvič triesok Erdwich postavený priamo vedľa sústruhu alebo obrábacieho centra. Drť sa odstraňuje a transportuje preč do centrálneho spracovateľského bodu, buď ručne pomocou vozíka na triedenie triesok, alebo pomocou pneumatického odsávania, čerpania alebo iného dopravníkovéhoo systému.

Vďaka centralizovanému riešeniu sa triesky zhromažďujú na vozíkoch na triesky v každom obrábacom centre a potom sa prepravujú do hlavnej spracovateľskej linky od Erdwichu. Táto linka vykonáva centrálne spracovanie celého objemu triesok.

Výhody dvoch riešení drvenia:

  • Vyššia spoľahlivosť procesu pre obrábací stroj
  • Nižšie náklady na prepravu vďaka vyššej objemovej hmotnosti
  • Vyššia miera návratnosti predaja šrotu
  • Rekultivácia chladiacich a mazacích prostriedkov
  • Výrazne znížené personálne náklady na manipuláciu s trieskami
  • Zvýšená bezpečnosť práce
  • ... a mnoho ďalších procesných výhod
Possible machines
Referencie
  • Sample installations